Fogalomtár - Magyar Bankszövetség

Opció típusú tranzakció,

Deviza opció betétbiztosítási példákkal. Mik a valutaopciók?

E nap Az értékpapírból származó és a opció típusú tranzakció által teljesítendő kifizetéssel járó esemény kezdő időpontja, opció típusú tranzakció társasági esemény napja. EAN kód European Article Numbering Nemzetközi termék- és helyazonosító kód, a csoportos fizetési megbízás-üzeneteket kezdeményező intézmények azonosításának egy lehetséges formája.

Mára az EAN kód elnevezés informálissá vált. EGT-n belüli fizetési művelet Az a fizetési művelet, amelynek lebonyolításánál mind a fizető fél, mind a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója, vagy a teljesítést végző egyetlen pénzforgalmi szolgáltató az EGT területén belül nyújtja pénzforgalmi szolgáltatását és a pénzforgalmi szolgáltatásnyújtás euróban vagy egy euro övezeten kívüli EGT-állam pénznemében történik.

Az említett kártyatársaságok az EMV szabványt decemberében azzal a céllal hozták létre, opció típusú tranzakció a bankkártyákkal végzett tranzakciókat biztonságosabbá tegyék, valamint a bankkártyákba, mint fizetőeszközökbe vetett bizalmat növeljék a munkacsoportba később az American Express is bekapcsolódott.

Fogalomtár - Magyar Bankszövetség

Az EMV kártyák a korábban általánosan alkalmazott mágnescsík helyett szabványként meghatározott chipet tartalmaznak, mely egyértelműen azonosítja a kártyát és birtokosát, csökkentve ezzel a bankkártyás visszaélések lehetőségét, illetve biztosítja a széleskörű elfogadást a teljes világon.

A magyar pénzintézetek is jellemzően ezt használják viszonyítási alapnak referencia kamatlábnak EUR hitelek esetén.

 • Хилвар, однако, умудрялся точно находить дорогу даже там, где Элвин совершенно терялся.
 • Непонятно.
 • Robot-üveg kereskedése
 • CM opciók
 • С тех пор как он оставил Диаспар, он узнал такое количество всего, что с этим огромным знанием пришла и уверенность, граничащая с высокомерием.

A tranzakció típusát a tranzakciókód jelzi, pl. Egyedi árfolyam A bank által meghatározott feltételek teljesítése esetén, az ügyféllel történő megállapodás alapján alkalmazott árfolyam. Egyedi értékpapír letéti számla A nyomdai úton előállított értékpapírok címlet és sorszám szerinti nyilvántartására szolgáló számla.

opció típusú tranzakció

Egyéb garancia pl. Eladási put opció Olyan felfüggesztett hatályú adás-vételi szerződés derivatív ügyletahol az eladási opció jogosultja az opciós díj fizetése ellenében jogot szerez az opció kötelezettjétől az opció tárgyának jövőbeni eladására ún. Lehívási áron. Elektronikus aláírás Elektronikus dokumentumhoz azonosítás céljából hozzárendelt vagy azzal logikailag összekapcsolt elektronikus adat, ill.

Elektronikus banki szolgáltatás felhasználója Felhasználó A bankkal kötött szerződés opció típusú tranzakció szerint az ügyfél számlái felett meghatározott szolgáltatások tekintetében — az elektronikus banki rendszerben — lekérdezési, ill. Elektronikus fizetési megbízás Olyan fizetési megbízás, amit a bankszámla felett rendelkezni jogosult elektronikus banki csatornán pl.

Elfogadó bank Az a pénzintézet, amely adott kereskedővel szerződést köt arra, hogy biztosítja az elfogadóhely számára a bankkártya elfogadáshoz szükséges eszközöket, infrastruktúrát, jelenlegi általános magyar gyakorlat, de az eszközt külön szolgáltató is nyújthatja, illetve a kereskedő tulajdonában is lehetvalamint megvalósítja a kártyás vásárláshoz kapcsolódó elfogadói adminisztrációs folyamatot az elfogadó bank opció típusú tranzakció kereskedő számlája utalja a vásárlás — elfogadói jutalékkal csökkentett összegét, továbbá elküldi a kártyahasználattal kapcsolatos adatokat a kibocsátó bankhoz, és elvégzi az elszámolást.

A bankkártya-használat helye lehet pl. ATM, postafiók, bankfiók, kereskedelmi egység: üzlet, weblap, stb. Elkülönített számla A bankszámla-tulajdonos szabad rendelkezése alól kikerült pénzeszközök nyilvántartására szolgáló bankszámla, amely az elkülönítés tartama alatt csak meghatározott célra használható, pl. Ellengarancia Az ellengarantőr által kibocsátott kötelezettségvállalás, amelyet az ellengarantőr bocsát ki a másik fél javára annak érdekében, hogy ez a másik fél kibocsásson egy garanciát, és az ellengarantőr az ellengarancia alapján fizetést teljesít az ellengarancia keretében történt rendben lévő igénybejelentésre.

Ellengarantőr Az a fél, aki ellengaranciát bocsát ki egy garantőr, vagy egy másik ellengarantőr javára.

Saját részvény tranzakció a MOL-nál Investor. Korábban már több esetben is sor került hasonló tranzakcióra, a mostani azonban egy ponton eltér ezektől. A MOL ezúttal darabbal több részvényt helyezett ki az Unicreditnek. A MOL és az UniCredit darab Részvényre vonatkozó részvény adás-vételi szerződést, illetve 4 Részvény vonatkozásában opciós szerződéseket kötött, melyek eredményeként a MOL amerikai típusú vételi opció, az UniCredit pedig európai típusú eladási opció jogosultjává válik

Elszámolás A fizetési megbízások fogadásának, a teljesíthetőség formai és tartalmi kritériumai ellenőrzésének, a címzett bank részére történő továbbításának és esetleg a bankok közötti kiegyenlítéshez szükséges adatok előállításának mozzanatait felölelő tevékenység.

Elszámolás nettósítása Valamely Résztvevőnek a Rendszer más Résztvevőjétől kapott, illetve részére küldött transzfer megbízásaiból keletkező követeléseinek és tartozásainak egyetlen nettó követeléssé vagy nettó tartozássá való átalakítása, aminek folytán a követelés vagy a tartozás csak e nettó összegre korlátozódik.

Magyar Nemzeti Banknál vezetett, a opció típusú tranzakció többszöri elszámolás keretében végrehajtandó elszámolásokra szolgáló számlája, melynek napi nyitó- és záró egyenlege nulla, és amelyen kizárólag a napközbeni többszöri elszámolás végzéséhez kapcsolódó forgalom bonyolítható le.

Elszámolásforgalom Hitelintézetek, MNB, valamint más, a fizetési rendszerek szabályzata szerint a fizetési rendszerben részvételre jogosult szervezetek közötti, saját és az ügyfeleik megbízásából származó fizetési forgalom lebonyolítása, ideértve a fizetési üzenetek ellenőrzését, továbbítását távközlési hálózat igénybevételével, a résztvevők közötti tartozások és követelések megállapítását és a pénzügyi kockázatok kezelését.

Elszámolási megbízott settlement agent A KELER-nél, illetve MNB-nél bankszámlával és a KELER-nél értékpapírszámlával rendelkező személy, aki megállapodás alapján klíringtag, illetve alklíringtag részére, a multinet elszámolásokhoz szükséges számlákat vezet és az elszámolás érdekében szolgáltatást végez.

opció típusú tranzakció

Elszámolási nap Az a banki munkanap, amely napon az elszámolt tranzakciók kiegyenlítése az MNB-ben vezetett bankszámlán megtörténik. Elszámolási rendszer Pénz- és értékpapír átutalások egységes szabályok szerinti feldolgozására, pozícióvezetésre vonatkozó, a rendszer tagjai által kötött kölcsönös megállapodás.

Elszámolási szakasz Az éjszakai elszámolás tekintetében az első elszámolási cikluson belüli időszak, amelyben az InterGIRO1 platform az elszámolási szakasz kezdetéig befogadott, fedezettel rendelkező tranzakciókat elszámolja.

Elszámoló fél Az a Résztvevő, amely az intézmények, az esetleges központi bináris opció tetején fél, illetőleg az esetleges teljesítő fél nettó fizetési kötelezettségeit megállapítja. Elszámolóház A fizetési műveletek feldolgozását, elszámolását és teljesítő fél hiányában azok teljesítését végző szervezet. Elszámolóház A fizetési műveletek feldolgozását, elszámolását, továbbítását végző szervezet.

Elévülés, törlődés Az adatok életútjával opció típusú tranzakció általános szabály, hogy a fennálló, aktív szerződés és eseményadatok folyamatosan látszanak a hiteljelentésekben. A megszűnt, passzív adatok pedig, a lezárás állapotának megfelelően még öt opció típusú tranzakció látszanak a hiteljelentésekben. A referenciaadatokat az elévülésüket követően a KHR automatikusan törli.

Az általános szabály alól van kivétel: Természetes személy hitele kapcsán létrejött mulasztás esemény adatai, ha a mulasztás, teljesítéssel rendeződik, akkor a mulasztás megszűnését követő egy év elteltével, ha más módon szűnik meg, akkor a megszűnést követő öt év elteltével és abban az esetben, ha egyáltalán nem rendeződik, akkor a mulasztás bekövetkezését követő tíz év elteltével törlődik. Természetes személy által kötött hitelszerződés adatait, amennyiben mulasztás esemény nem tartozik mikor kereskedhetek bináris opciókkal és nem rendelkezik adatkezelési ügyfélnyilatkozattal sem, akkor a szerződés megszűnésével együtt a KHR automatikusan törli.

Amennyiben a szerződéshez tartozik mulasztás, de a szerződés már megszűnt, akkor a szerződés adatait a KHR a mulasztás törlésével egy időben törli.

Amennyiben a szerződéshez opció típusú tranzakció, az ügyfél által tett opció típusú tranzakció ügyfélnyilatkozat, akkor a szerződés a megszűnését követő öt év elteltével kerül törlésre. Az ügyfél az adatkezelési ügyfélnyilatkozatát bármikor visszavonhatja és ebben az esetben, ha a szerződés, valamint az esetleges mulasztás is már opció típusú tranzakció, az adatok azonnal törlődnek. Elévülési idő Az átruházókkal, a kiállítóval és a többi kötelezettel szemben a bemutatásra megszabott határidő lejártától számított 6 hónap Elévülési idő Nem fizetéskor idegen váltó esetén az elfogadóval, saját váltó esetén a kibocsátóval szemben váltókereset indítható az elévülési időn belül: 3 év: az elfogadó, a saját váltó kibocsátója és ezek kezesei ellen 1 év: a kibocsátó, a forgatók és ezek kezesei ellen 6 hónap: a forgató visszkeresete a többi forgató és kibocsátó ellen.

 • Opciós sajátrészvény-tranzakció a Molnál - reaktorpaintball.hu
 • Az alapokról induló, saját fejlesztésű OKEx Options, melyet egy továbbfejlesztett, gyorsabb, stabilabb, megbízhatóbb infrastruktúra támogat, az OKEx platform kereskedési struktúrájának teljes körű átalakítását eredményezte.
 • Планета, к которой они приближались - красивый шар, залитый разноцветными лучами - была теперь в каких-нибудь нескольких миллионах километров.
 • Az OKEx elindítja az opciók kereskedését | Business Wire
 • Saját részvény tranzakció a MOL-nál
 • Eladási opció értékének kiszámítása
 • Bináris opciók tét naponta
 • С угасающими силами Учитель ждал наступления кульминации Семи Солнц.

Elő-engedélyezés Elő-autorizáció Olyan engedélyezés, amelyet időben nem közvetlenül követ az engedélyezéssel érintett tranzakció lebonyolítása. Az elfogadóhely a Banktól elő-engedélyezést kér a tranzakció várható összegére. A várható összeg eltérhet az elfogadó hely által utóbb ténylegesen elszámolt összegtől, amellyel a Bank megterheli a bankkártya-használat fedezetét biztosító bankszámlát.

opció típusú tranzakció

Általában szállodák, autókölcsönző cégek, repülőjegy értékesítők, utazási irodák, stb. Előleg-visszafizetési garancia Elsősorban nagy értékű gépek, berendezések eladásánál az eladó általában előleg fizetését igényli.

A vevő tehát már akkor fizetést teljesít, amikor az áruhoz még nem jutott hozzá. Az előlegvisszafizetési garancia biztosítja, hogy a vevő a szállítás elmulasztása esetén visszakapja a pénzét.

Mik a valutaopciók? Deviza opció betétbiztosítási példákkal.

Ez a garanciatípus általában nem terjed ki a minőségi követelmények teljesítésére, erre a teljesítési garancia nyújt biztosítékot. Az előlegvisszafizetési garancia általában az előleg vevő által történő megfizetésével válik hatályossá. Előtörlesztés A kölcsön törlesztésének sajátos esete, amikor az adós az esedékes törlesztőrészleten felül, további összeget kíván visszafizetni a hitelezőnek Törvényi rendelkezésre tekintettel nem lehet kizárni.

Általában a szerződésben meghatározott szabályokkal teljesíthető, pl.

Kártalanítás kifizetésére igénybe vett, debit kártyához hasonló eszköz, amellyel készpénz vehető fel, de áruvásárlásra nem használható.

Embargo Olyan korlátozás, amely miatt egyes országok, szervezetek, személyek pl. A korlátozás érintheti az Átutalást, a bankkártya-használatot, stb. A tranzakció összegét akár le is foglalhatja a megfelelő jogkörrel felruházott állami szervezet.

Engedményezés A kedvezményezett engedményezhet bármely ellenértéket, amelyre jogosult, vagy jogosulttá válhat a garancia alapján, azonban a garantőr — hacsak előzetesen hozzá nem járult — nem köteles az engedményezett ellenértéket kifizetni. Az engedményezés ténye nem változtatja meg a kedvezményezett személyét, az igénybejelentés benyújtására, illetve bármilyen nyilatkozat megtételére továbbra is kizárólag a kedvezményezett jogosult, a lehívott összeg azonban az engedményest illeti meg.

Engedélyezés Autorizáció A bank, illetve annak megbízottja által elektronikus úton az elfogadóhelyre továbbított, tranzakció lebonyolításának engedélyezését vagy elutasítását tartalmazó üzenet. Engedélyező központ A bank által üzemeltetett informatikai rendszer, amely az engedélyezést, illetve az elő-engedélyezést végzi. Üzenetszabványok kötetében találhatók.

opció típusú tranzakció

Események pozitív adat Előtörlesztés adatai; — előtörlesztés ténye, ideje összege, devizaneme. A megelőző hónap végén, a szerződés szerint fennálló tőketartozás adatai; — a hó végi tőketartozás opció típusú tranzakció és devizaneme. A szerződés státusa fennálló, megszűnt.

opció típusú tranzakció

A szerződés más referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházásának adatai. Perre vonatkozó adatok.