Vételi jog – Wikipédia

Opciós adásvételi szerződés, Bejegyzés navigáció

Tartalom

  opciós adásvételi szerződés

  Az opciót az ingatlan-nyilvántartásba be lehet jegyezni. A vételi jog időtartama[ szerkesztés ] A Megszűnt az a szabály is, hogy a határozatlan időre kikötött vételi jog hat hónap elteltével megszűnik, az ezzel ellentétes megállapodás semmis, tehát a vételi jog határozatlan idejű is lehet.

  opciós adásvételi szerződés

  Szabadulás az opcióból származó kötelezettségtől[ szerkesztés ] A bíróság a tulajdonost a vételi jogból folyó kötelezettsége alól mentesítheti, ha a tulajdonos bizonyítja, hogy a vételi jog engedése után körülményeiben olyan lényeges változás állott be, hogy a kötelezettség teljesítése tőle nem várható el lásd: Opciós adásvételi szerződés rebus sic stantibus Mögöttes joganyag[ szerkesztés ] Egyebekben a vételi jogra a visszavásárlási jog szabályait kell alkalmazni.

  A visszavásárlási jognál a magyar Ptk.

  opciós adásvételi szerződés

  Jogszabályon alapuló vételi jog[ szerkesztés ] Kereskedelmi forgalmon kívül is tulajdonjogot szerez az, aki a dolgot jóhiszeműen és ellenszolgáltatás fejében olyan személytől szerzi meg, akire azt a tulajdonos bízta.

  A tulajdonos azonban a dolgot az első szerzéstől számított egy éven belül az ellenszolgáltatás megtérítése fejében visszaválthatja.