IDŐSOROK ELEMZÉSE, TREND ÉS SZEZONALITÁS

Trendvonal modellek. További segítségre van szüksége?

IDŐSOROK ELEMZÉSE, TREND ÉS SZEZONALITÁS

Ilyen lehet például a munkára való motiváltság és az egyén teljesítményének kapcsolata. Minél motiváltabb valaki, feltehetően a munkájában is annál jobb teljesítményt tud nyújtani. A lineáris regresszió analízis -mely egyike a leggyakrabban alkalmazott statisztikai eljárásoknak- egy olyan módszer, melynek segítségével egy vagy több változó értékeiből rendre megbecsülhető egy másik változó értéke.

Az eljárás a következő célokra alkalmazható: a.

Többszörös lineáris regresszió

Annak meghatározására, hogy a független változók hatással vannak-e a függő változóra: Van-e összefüggés? Annak meghatározására, trendvonal modellek a független változók milyen mértékben magyarázzák a függő változó ingadozását: Milyen a kapcsolat erőssége? A kapcsolat formájának és struktúrájának meghatározása: matematikai egyenlőség felállítása. Predikció: függő változó értékeinek előrejelzése.

Más független változók kontrollálása, amikor adott változó hatékony rendszer a bináris opciókhoz vizsgáljuk. A pszichológiában számos olyan jelenség van, amelyet nem tudunk közvetlenül mérni, vagy azért mert nem tudjuk számszerűsíteni, ilyen például a munkahellyel való elégedettség, vagy azért, mert valamilyen jövőbeli eseményre vonatkozik, mint például a pszichoterápia sikeressége.

Vannak olyan tényezők, amelyek befolyásolhatják ezeket a jelenségeket számszerűen is, az előző példáknál maradva ilyenek a fizetés nagysága, a nem, az életkor, és ezek számszerűen is mérhetők. Ez azt jelenti, hogyha megmérjük ezeket a tényezőket, akkor következtetni tudunk általuk a munkahellyel való elégedettségre, előre jelezni tudjuk azt.

Az előrejelzés a pszichológiában is ugyanolyan fontos, mint bármely más tudományterületen.

trendvonal modellek

Például a pszichoterápia várható hatékonyságát előre jelezhetjük a kliens életkora, a terápiára való motiváltsága, környezete támogató ereje, a terapeuta szaktudása, a probléma súlyossága szerint. Egy iskolai képességeket vizsgáló teszt alapján megjósolhatjuk trendvonal modellek iskolai teljesítményt, a tanulmányi átlagot.

Ha egy gépírónő gépírási próbatesztben jól teljesít, feltehető, hogy ténylegesen a munkájában is.

trendvonal modellek

De természetesen ezek az előrejelzések nem tökéletesek. Az ilyen kapcsolat nem feltétlenül jelent oksági viszonyt, csak annyit jelent, hogy egy változó értékei megjósolhatók a többi változó ismeretében.

trendvonal modellek

Ilyen viszony lehet a testmagasság és az értelmi képesség között, hiszen az trendvonal modellek jelenthető ki, hogy a nagyobb testmagasság az értelmi képesség növekedését okozza. Jelen esetben egy harmadik tényező is áll a háttérben: az életkor.

Vagyis trendvonal modellek életkor emelkedésével a fejlődés során a testmagasság is növekszik, mellyel együtt járhat az értelmi képesség pozitív irányú változása is.

  1. Többszörös lineáris regresszió – Wikipédia
  2. Számítógépes termelésirányítás | Digitális Tankönyvtár
  3. A legkevesebb négyzet módszer Excelben A szokásos legkevesebb négyzet módszer a fehér képlet.
  4. Minden két dimenziós diagramtípushoz hozzáadhatók trendvonalak, kivéve a torta- és az árfolyamdiagramokat.
  5. IDŐSOROK ELEMZÉSE, TREND ÉS SZEZONALITÁS | mateking

Amikor pszichológiai vizsgálatot végzünk, szükséges, hogy a vizsgált személy jellemzőit, tulajdonságait számszerű faktorként adjuk meg. Ezeket a számszerű faktorokat nevezzük változóknak.

A szokásos legkevesebb négyzet módszer a fehér képlet. A legkevesebb négyzet módszer Excelben

Ezeket a változókat használjuk annak vizsgálatára, hogy egyes jelenségek miként befolyásolnak más jelenségeket, vizsgáljuk, hogy formalizálható—e ez a hatás, illetve egyes változók értékeiből következtethetünk-e más változók értékeire. Két változó közötti szisztematikus összefüggés legegyszerűbb formája a lineáris kapcsolat, amely alapján megmondható, milyen mértékű változás áll be y változóban, ha x adott mértékben változik.

trendvonal modellek

Megfelelő képlet alkalmazásával bizonyított, hogy a munkahelyi elégedettség és a fizetés között a kapcsolat lineáris. Minél több a fizetés, annál elégedettebb a személy.

Trendvonalak

A legtöbb pszichológiai vizsgálatnak nem az a célja, hogy indexszámmal fejezze ki két változó között a kapcsolatot, hanem előjelzőket prediktorokat szeretne trendvonal modellek azáltal, hogy meghatározza a két változó közti függvényszerű viszonyt. A függvényszerű összefüggés alapja, hogy valamilyen módon adatokat kapunk személyekről, ugyanazon személyektől adatokat gyűjtenek az előjelző prediktor vagy független trendvonal modellek vonatkozóan, valamint a cél- vagy függő változóra vonatkozóan is.

A prediktor változóból több is lehet, ezek alapján végezzük a becslést, a célváltozó pedig az, amelyet meg szeretnénk becsülni. Például a pszichoterápiában a beteg életkora, motiváltsága a függő, a terápia hatékonysága a célváltozó. A lineáris regresszió-számítás során a változók adatait egy koordináta rendszerben ábrázolhatjuk, ahol a vízszintes tengely a független és a függőleges tengely a függő változó.

Correlations[ szerkesztés ] Korrelációs mátrix, a Descriptives beállítása miatt számolta. Láthatjuk a függő és a független változók közötti kapcsolat meglétét, vagy hiányát, a kapcsolat erősségét. A multikollinearitást is ki tudjuk zárni a független változók egymás közötti korrelációs értékeinek vizsgálatával.

A fizetés és trendvonal modellek példájánál maradva a vízszintes tengelyen a fizetést, a függőleges tengelyen az elégedettséget jelöljük. Az összetartozó értékpárokat pontdiagrammal ábrázoljuk. Az eljárás során a ponthalmazra leginkább illeszkedő egyenest regressziós egyenes keressük.

trendvonal modellek

A leginkább illeszkedő azt jelenti, hogy az egyes pontok a regressziós egyenestől függőleges irányban vett távolságainak, vagyis a hibáknak a négyzetes összege a lehető legkisebb. A regressziós egyenes jellemzésével tulajdonképpen a változók közötti kapcsolatot is le tudjuk írni.

A két változó közötti kapcsolat irányáért és trendvonal modellek kapcsolat szorosságáért két faktor trendvonal modellek felelős: az egyik az egyenes meredeksége, a másik a pontok egyenestől való távolsága.